Järvakandi Klaasimuuseum asutati munitsipaalmuuseumina (reg. nr. 750 22 663) Järvakandi vallavolikogu otsusega 22. veebruaril 2000.a. Ajendiks sai sellele AS Järvakandi Klaas poolt viimase allesjäänud tööliste elamu loovutamine tehase laiendamise käigus. Käivitus sündmuste ahel, mille tulemusena muuseumimaja oma uues asukohas 16. augustil 2002.a. külastajatele uksed avas. Muuseumi saamislugu üksikasjalikult on avaldatud meie trükises "Klaas ja Järvakandi".

Muuseumi püsinäitus asub 1879.a. asutatud klaasikoja juurde ehitatud 140 m² üldpinnaga tööliste majas (neljas endises köök-toas) ja on jaotatud kaheks põhiosaks – klaasitööstus ja Järvakandi ajalugu. Klaasitööstuse väljapanek on kahes ruumis, millest esimene on kujundatud keskaegse klaasikojana, millises tutvustatakse käsitsi klaasikeetmise ja klaasesemete valmistamist. Teises ruumis on välja pandud klaasesemete masintootmine. Järvakandi ajalugu on samuti kahes toas, millest esimene on sisustatud stendinäitusega Järvakandi ja lähikonna külade ajaloost ning tänapäevast. See ruum on kasutatav vahetatavate näituste ja loengute ning ringide õppetöö jaoks. Viimane köök-tuba on sisustatud tööliskorterina nii nagu see oli selles majas 1920-ndatel aastatel. Näitusemaja valmimisel 2007 aastal sai muuseum juurde 90 m2 ekspositsioonipinda.

© Järvakandi Klaasimuuseum, 2007
© Digitaalkujutised Ennistuskoda KANUT, 2007